Activiteiten in het centrum
Het activeringscentrum is er voor mensen die door hun beperkingen niet zelfstandig invulling kunnen geven aan een zinvolle besteding van de dag, of die bijvoorbeeld moeite hebben sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.
In het activeringscentrum kunnen mensen in alle rust bezig zijn in een laagdrempelige, prettige omgeving. De begeleiding van activiteiten is afgestemd op de individuele wensen en mogelijkheden van de deelnemers.
In het activeringscentrum staat het stimuleren van wat iemand wel kan voorop. Samen met anderen, en zo nodig individeel gericht, op een prettige manier en in een goede sfeer de dag doorbrengen. Dit kan een doel op zich zijn. In andere gevallen kan activering in het centrum een eerste stap zijn naar vrijwilligerswerk of (gesubsidieerd) werk.