Taksatieschaal Wonen en Arbeid
MD zorg & activering maakt gebruik van de Taksatieschaal om mensen te helpen bij het verhelderen van de zorgvraag en het inzichtelijk maken van de mate waarin iemand ondersteuning nodig heeft. Hierbij kan het gaan om het in kaart brengen van individuele hulpvragen, maar ook om het opstellen van een groepsrapport bij bijvoorbeeld wooninitiatieven.
De Taksatieschaal Wonen geeft inzicht in de ondersteuningsbehoefte in de woonsituatie. De Taksatieschaal Arbeid laat zien waar een toekomstige werkomgeving aan zou moeten
voldoen en welke aanpassingen
nodig zijn.

Lees meer >