Activeringscentrum

Het activeringscentrum is dagelijks geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het centrum is er voor mensen die door hun beperkingen niet zelfstandig invulling kunnen geven aan een zinvolle besteding van de dag, of die bijvoorbeeld moeite hebben sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

In het activeringscentrum staat het stimuleren van wat iemand wel kan voorop. Samen met anderen, en zo nodig individueel gericht, op een prettige manier en in een goede sfeer de dag doorbrengen. Dit kan een doel op zich zijn. In andere gevallen kan activering in het centrum een eerste stap zijn naar vrijwilligerswerk of (gesubsidieerd) werk. MD zorg & activering werkt met een digitaal cliëntvolgsysteem, waarin persoonlijke trajectplannen en evaluaties structureel worden vastgelegd.

In het activeringscentrum kunnen mensen in alle rust bezig zijn in een laagdrempelige, prettige omgeving. De begeleiding van activiteiten is afgestemd op de individuele wensen en mogelijkheden van de cliënten.