Samenwerking

MD zorg & activering werkt samen met andere (hulpverlenende) instanties. Cliënten worden doorverwezen door o.a. Lentis, VNN, gemeenten. De samenwerking is erop gericht om de cliënt passende en complete hulp te bieden.