Klachtenregeling

Samen komen tot een oplossing

Wanneer een cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van MD zorg & activering, of er is sprake van een conflict, dan is altijd het streven om dit samen te bespreken en op te lossen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kan de cliënt zich wenden tot de organisatie “Er is ietsmisgegaan.nl”. Hier zijn wij als organisatie aan verbonden.

Hieronder staat de link waarmee u wordt doorgelinkt naar de website. Hierin staatoverzichtelijk beschreven hoe om te gaan met een klacht.

http://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling

Hieronder vindt u de klachtenregeling via een PDF-bestand stap voor stap toegelicht.

Klachtenregeling Erisietsmisgegaan.pdf