Trainingen en workshops

Wanneer er een gemeenschappelijke vraag ligt van mensen wordt hierop een aanbod gerealiseerd, in de vorm van een training of workshop.
Het kan bijvoorbeeld gaan over omgaan met geld, assertiviteit, omgang in sociale relaties, koken, maar ook fotografie, tekenen en schilderen, handwerken, etc. Afhankelijk van het onderwerp worden zo nodig externe deskundigen ingehuurd om de trainingen te geven.