Voor wie

MD zorg & Activering richt zich op volwassenen die vanwege verstandelijke, psychische, of lichamelijke beperkingen ondersteuning en activering nodig hebben. Dit kan zijn omdat ze een tekort ervaren bij hun zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, dagstructuur, financiën, administratie, sociale contacten, etc.

MD zorg & activering biedt  o.a. het volgende:

  • Dagbesteding (creatief bezig zijn, passend bij de behoeften en mogelijkheden van de cliënt);
  • Begeleiding bij bezoek aan instanties;
  • Begeleiding in de thuissituatie;
  • Hulp in de huishouding;
  • Individuele coaching of groepsgerichte begeleiding;
  • Cursussen en trainingen (bijv. leren omgaan met beperkingen, medicatiegebruik, omgaan met geld, sociale vaardigheden);
  • Consultatie van en overleg met andere hulpverleners en instanties.