Ouderen met dementie

Tegenwoordig wonen mensen steeds langer thuis. De zorg wordt hierop georganiseerd. Echter steeds vaker wordt gesignaleerd dat deze groep mensen vereenzamen en tegelijkertijd mantelzorgers overbelast raken, doordat zij vaak intensief bij de betreffende persoon betrokken (moeten) zijn. Er is geen of weinig ruimte meer om eigen activiteiten te ondernemen, omdat de zorgbehoevende persoon niet (lang) alleen kan zijn, etc.

MD zorg & activering kan in de thuissituatie ondersteuning bieden door; de oudere te bezoeken voor gesprekken; administratieve zaken samen met, of voor de oudere te regelen; vragen van mantelzorgers te beantwoorden; het signaleren van achteruitgang/verandering.

MD zorg & activering hecht belang aan een effectieve samenwerking met andere betrokken organisaties, waarbij met regelmaat gezamenlijk wordt gekeken of de aangeboden zorg nog toereikend is.

Om voor deze vorm van zorg in aanmerking te kunnen komen, moet een indicatie worden aangevraagd bij de gemeente/het WMO-loket.