Wie zijn wij?

In november 2009 is het activeringscentrum geopend, bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel het aanbieden van dagbesteding en/of het (re)activeren van mensen in de maatschappij.

Momenteel zijn er naast mij 4 mensen werkzaam binnen MD zorg & activering. Allen hebben een relevante HBO-opleiding afgerond. Afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep, werken wij of alleen, of met 2 begeleiders. Wanneer wij alleen werken, is er altijd iemand op afroep beschikbaar.

Persoonlijk: Na de HAVO ben ik begonnen aan de kunstacademie in Groningen, na twee jaar hield ik het voor gezien en heb ik de overstap gemaakt naar de HBO SPH. Aansluitend heb ik gewerkt bij verschillende zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met psychische/psychiatrische problematiek. Ik heb o.a. gewerkt in de intramurale zorg en in het begeleid zelfstandig wonen. Vervolgens heb ik een aantal jaren gewerkt als casemanager voor de indicatiestelling Wsw (Wet sociale werkvoorziening). In 2007 ben ik gestart als zelfstandige. Sindsdien heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd voor meerdere organisaties, o.a. het opstellen van trajectplannen en het adviseren in vervolgtrajecten.
De combinatie van de gevolgde opleidingen en de ervaring die ik heb opgedaan in het werken in de zorg, hebben mij doen besluiten mijn bedrijf uit te breiden door in 2009 het activeringscentrum te openen.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de andere pagina’s van mijn website.