Ouderen met dementie

Tegenwoordig wonen mensen steeds langer thuis. De zorg wordt hierop georganiseerd. Echter steeds vaker wordt gesignaleerd dat deze groep mensen vereenzamen en tegelijkertijd mantelzorgers overbelast raken, doordat zij vaak intensief bij de betreffende persoon betrokken (moeten) zijn. Er is geen of weinig ruimte meer om eigen activiteiten te ondernemen, omdat de zorgbehoevende persoon niet (lang) alleen kan zijn, etc.

MD zorg & activering biedt specifiek voor deze doelgroep zowel dagbesteding, als ook individuele begeleiding thuis. Het centrum biedt een gezellige ochtend/middag, met op de persoon aangepaste activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn het samen lezen van de krant, het doen van een creatieve activiteit, het gezellig koffie drinken met andere ouderen. Het doel is tweeledig: de oudere is even uit zijn/haar vaak kleine wereld, doet sociale contacten op en daarnaast ontstaat er de ruimte voor de mantelzorger om even iets voor zichzelf te kunnen doen.

Om voor deze vorm van zorg in aanmerking te kunnen komen, moet een indicatie worden aangevraagd bij de gemeente/het WMO-loket.