Ondersteuning indicatieaanvragen

MD zorg & activering kan u helpen een goed onderbouwde (her)indicatieaanvraag te doen bij bijvoorbeeld het CIZ of de WMO, wanneer blijkt dat u (meer) hulp/ondersteuning nodig heeft, of wanneer u mogelijk in aanmerking wilt komen voor (een uitbreiding van) dagbesteding.

In een persoonlijk gesprek wordt gekeken welke informatie rondom uw beperkingen reeds bekend is. Dit kan bijvoorbeeld zijn een diagnose, rapporten van hulpverlenende organisaties, informatie van uw huisarts of specialist, etc. Samen met u wordt de relevante informatie verzameld en zo nodig opgevraagd.